Doğan ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Doğuş Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Tic. A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar her dönem mümkün olan en üst seviyede kaliteyle en üst seviyede verimliliği birleştirmiştir, işletme ve ürün stratejisi; geçerlilik, yararlılık, kârlılık ve sürdürülebilir bir gelişme temel ilkedir. 1975 yılında İlk ilmeği atarken oluşturulan bu temel fikir yıllardır her dönem uygulanmıştır, Sonuç olarak da Doğuş Tekstil yıllardır üretimde, üründe ve pazarda dinamikliğini gençliğini ve önderliğini sürdürmektedir.Tekstil endüstrisi bugün gelinen noktada düşünülenin aksine, ucuz İşgücü ve bol hammaddeye dayanan bir endüstri olmaktan çıkmıştır. Tekstil yatırımları ve üretim üniteleri yüksek teknoloji ve uzun dönemli stratejiler oluşturarak kurulan küresel işletmeler haline gelmiştir.

Doğuş bu ölçekte üretim yapan Türk tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biridir, Tekstil sektöründe çalışan eleman kalitesinin ve çalışan elemanlarının mutluluğuna büyük önem vermektedir. Çorlu ve İstanbul tesislerinde 450 kişilik çalışanı ve yönetim kadrosu tam bir takım ruhu ile başlangıçtaki zindeliklerini sürdürerek ilerlemektedir. Doğuş Organizasyonu Tekstil ve Konfeksiyon Endüstrisi ile birlikte Türkiye ve Dünyadaki makro gelişmelere çok kısa bir sürede adapte olacak özel bir yeteneğe sahiptir. Bunun sonucu olarak, ana eksenden sapmadan geliştirilmekte ve değiştirilmektedir. Farklı adlar ve İşlevine göre organizasyonlara sahip olan kurum İçi firmalar yeni bir bütünlük almışlardır. Doğuş Tekstil 1975'ten bu yana organizasyonu içinde yeni bir bütünleşmeye tabi tutulup gelecek yıllarda verimlilik, yararlılık ve kârlılığı sürdürecek yapıya kavuşarak hazırlanmaktadır.

Sektörün gerek iç piyasada gerekse uluslararası piyasada yaşadığı ağır rekabet koşulları ve bu koşulların gerektirdiği esneklik ve ürün geliştirme potansiyeli, sürekli kalite sağlama yeteneği Doğuş' un Entegre Tesisleri' nde çalışan personelin tamamında mevcuttur. Bu personelin dünya kalitesinde üretim yapabilmesi için kusursuz organizasyonlar oluşturulmuş, küresel ölçekli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Doğuş; pamuğun girdiği, nihai ürün olan konfeksiyonun çıktığı tam entegre bir tesistir. Kalite anlayışından ödün vermeden, istenilen ürünü, istenilen kalitede, İstenilen zamanda ve Dünya Standartları' ne uygun olarak üretme değişmez üretim anlayışıdır.