Yüksek Kalitenin Koşulları Bizce

Bütün bu çalışmaların sonunda hedefimiz bilinçli tüketicinin para ile satın alabileceği en yüksek ürün kalitesini yakalamaktır,

Doğuş Tekstil işletmeleri San. ve Tic. A.Ş., sektörde yaşanan kalite problemlerini, pamuktan bitmiş ürüne kadar geçen süreçte yer alan birimlerin üretim süreçlerini, olanak ve sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. Kalite kontrol aşaması pamuk lifinden başlamaktadır.

USTER HVI 900 serisi Test-Seti ve USTER AFİS ile pamuğun tüm özellikleri belirlendikten sonra tasnif ve harman yapılarak abraj riski ve boyama sırasında oluşabilecek problemler baştan bertaraf edilmektedir. Laboratuar kliması bağımsız bir paket santral tarafından sağlanmaktadır.

Diğer yandan kalite fiyat ve fiyat-fayda oranını müşteri lehine genişletmek, şirketimizin kalite politikasının diğer parçasıdır. Kaliteli üretim aynı zamanda firmamızın eleman, ekipman ve tüm iç ve dış tedarikçilerinin gelişiminin ana unsurudur.

Test ve Standartlık

Fiziksel ve kimyasal laboratuarlarımız her türlü kullanım haslıklarını test edebilecek Marks & Spencer test metodlarına akredite olmuş laboratuar ekipmanlarına sahiptir.

En uygun boyalar ile boyamayı sağlayacak reçeteler; bilgisayar destekli spektrofometre cihazı ile tespit edilip, otomatik pipetleme cihazıyla hızlı ve hatasız renk numuneleri hazırlanmaktadır.

Dünya Kalitesinde Üretimin İlk Şartı: "Çevreye Saygılıyız"

Dünya kalitesinde üretim yapan ve faaliyette bulunan Doğuş Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Tic. A.Ş, öncelikle insana saygılı, doğa dostu bir firmadır. Tüm üretim prosesleri çevre kirliliğindeki olumsuzluklar göz önünde bulundurularak seçilmektedir. Dünyada gelişen çevre sağlığı bilincine Doğuş Tekstil İşletmeleri' nin katılımının somut göstergesi bünyemizde 3000 Ton / gün kapasiteli biyolojik ve kimyasal arıtma yapan modern arıtma tesislerimizdir, Su çıkış parametreleri çevre ve ülke standartlarında olup; sonuçları laboratuvarlarda ki spektrofotometre cihazlarıyla kontrol edilmektedir. Daha sağlıklı bir çevre için işletmelerimizde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır.