Önce İnsan

Değişen tekstil üretim prosesleri bilinenin aksine emek yoğun bir iş kolu olmaktan süratle uzaklaşmaktadır. Ekonomik ve kaliteli üretim hacimlerini yakalamak; rantabl yatırım, çok iyi yetişmiş yönetici, planlamacı ve teknisyenler ile mümkündür.

Bugüne ve geleceğe yönelik olarak eleman ve İnsan kaynakları politikalarına sahip olan Doğuş Tekstil işletmeleri, çağdaş personel eğitimi ile birlikte kendi geliştirdiği eleman eğitim programlarını da uygulamaktadır.

Örgü İşletmelerimizle Grururluyuz

İstikrarlı bir piyasa oluşturmamızın, tüm müşteri isteklerini müşteri memnuniyeti içinde karşılamamıza bağlı olduğunu kabul ederek, son ürüne geçişin diğer bir etabı olan örgü işletmesini kurmayı ve ürün yelpazemizi bir adım daha geliştirmeyi planladık, iplik dairemizin altyapısına paralel olarak, örgü işletmesinin de 2700m2'lik kapalı alanlı, müstakil ve modern LUWA klimalı salonunu oluşturduk. Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin talepleri doğrultusunda muhtelif cins ve tiplerde her nevi örgü kumaş DOĞUŞ TEKSTİL kalitesinde üretilmektedir.

Sanat ve Estetik Teknoloji İle Buluşuyor

Müşteriye kaliteli ve hızlı servis sunmayı ilke edinen Doğuş Tekstil' in desen ve şablon dairesinde üstün ve yüksek teknolojinin imkanları sanat ve estetikle buluşturulmaktadır.

Doğuş Tekstil ürünlerini farklılaştırmakta ve marka imajımız sanat ve yaratıcılıkla gelişmektedir. "Estetik gelişmişlik" müşterilerin siparişlerine endüstriyel olgunluk içinde yansıtılmaktadır. Doğuş, tekstil desenleri ve kreasyonlar için CAD-çözümlü olarak Lüscher firmasına ait Scaner-Ploter ve kullanım istasyonlarından oluşan bir sistem konseptine sahiptir.

Yüksek Kullanım Haslıkları

En az enerji ve su tüketimi en düşük gerilim ve en iyi yüzey düzgünlüğü sağlayan, kontinü yıkama ve kasar makinasında, reaktif ve indanthren baskı sonrası yüksek kullanım haslıkları elde edilmektedir. Kontinü kasar makinamız kasar üretimimize 9 ton/günlük kapasite artırımı sağlamaktadır.

Ön terbiye ve bitim işlemleri bir tekstil mamulü için en hayati safihalardır. Buradan yola çıkarak her türlü tuşe ve kullanım standartlarını sağlayacak terbiye makinaları, en son teknoloji ve aksesuarlarla donatılmıştır.

İşletmemizde %100 örgü kumaşın ram, şardon, sanfor gibi bitim işlemleri piyasanın en kaliteli makina üreticilerinden sağlanan ve tamamen üretim kalitesini artırıcı teknolojiye sahip makinalar ile yapılmaktadır.

Enerji Üretimi

1 Mega - Watt gücündeki kojenerasyon ünitemizde boyahane ve konfeksiyon tesislerimizin elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Çevreye saygımızdan dolayı tüm makinalarımız; enerji geri kazanım cihazlarıyla donatılmıştır.

Rantabl Yatırımlar İçin İnsan Gücü

Bilinenin aksine tekstil üretim süreçleri emek yoğun bir İş kolu olmaktan uzaklaşmaktadır. Ekonomik ve kaliteli üretim hacimlerini yakalamak İçin rantabl yatırımlar yapılmalıdır. Bunun İçin de çok İyi yetişmiş yönetici, planlamacı ve teknisyenlere ihtiyaç vardır. Doğuş Tekstil işletmeleri, personel ve İnsan kaynaklan; politikalarını bugünü ve geleceği göz önünde bulundurarak oluşturur. Doğuş "çağdaş personel eğitimi programlarını " da uygulamaktadır.