Baskı

Burada görüntü işlemesi ve renklendirilmesi yapılan desenler, yine LÜSCHER firmasına ait JET SCREEN gravür makinasında hızlı ve hatasız bir şekilde şablona aktarılmaktadır. Sonuçta desen çalışması ve gravürü iyi olan bir desen rotasyon baskıda hayat bulmaktadır.

%100 örgü mamul çalışan işletmemizde 12 renge kadar pigment reaktif, ve indanthren olmak üzere günde 40,000 metre rotasyon baskı kapasitesine sahip bulunmaktayız. Rotasyonda 15000 desenlik koleksiyonumuz; müşterilerimize alternatif tercihi olanağı sağlamaktadır.