İplik ve Örgü

Kaliteyi üretmek tesadüf değildir. Üretimde kalitenin sürekliliğinin sağlanması sadece yan tedarikçilerle mümkün değildir, Bu nedenle DOĞUŞ TEKSTİL İŞLETMELERİ iplikten konfeksiyon ürünlerine kadar mevcut üretim hatlarını birbirini tamamlayacak biçimde oluşturmuştur. Bütünlük içinde oluşturulan tesisler, kendi görevleri ve üretimleri ile İlgili olarak bir sonraki tesise piyasa koşullarında ve DOĞUŞ TEKSTİL İŞLETMELERİ' nin kalite anlayışında ürünler sunmaktadırlar. Doğuş Tekstil, kalitenin kontrol sonucu değil, tasarım ve proses aşamasında oluşturulduğunun bilincindedir, Bu nedenle yeni üretim birimleri oluşturulurken bugünün ve geleceğin müşteri isteklerini karşılayacak konfigürasyona sahip makineler seçilmektedir.

Dünyadaki kıt doğal kaynaklardan biri olan pamuk lifinden yararlanma oranını optimum seviyede tutmak için iplik işletmemiz, pazarda mevcut en kaliteli makine imalatçısı olan Rieter Spinning System'in makineleri ve Murata bobin makinelerinin yanı sıra, üretilen İpliklere yabancı elyaf karışmasını önleyecek makine ve teçhizata yer verilmiştir. Pamuk ve her türlü karışımlarla çalışacak nitelikteki bu sistem ile dünya standartlarında kaliteli iplik üretimi gerçekleştirilmektedir, iplik tesisimiz 20.000 m2 alana yerleştirilmiş mevcut makina hattı İle yılda 350 gün çalışmakta olup, 3400 ton/yıl penye/karde Ring İpliği ve 1100 ton/yıl OE İpliği olmak üzere toplam 4500 ton/yıllık üretim kapasitesine sahiptir.

Modern makinelerle teçhiz edilmiş başarılı, çalışkan ve yetenekli çalışanı ile üstün kalite, İstikrarlı fiyat ve hızlı servis politikasından ödün vermeden yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda cirolarını arttırmaya devam eden Doğuş' un 1980'II yıllarda 1,5 milyon USD seviyesinde olan ihracatı o günden bugüne yükselen bir trend izleyerek 35 milyon USD seviyesine gelmiştir.

Doğuş' un pazarın bugünkü ve gelecekte oluşacak beklentilerine cevap verebilecek makina parkı mevcuttur. Bu park her gün yeni ilavelerle güçlendirilmektedir, Her türlü mimari ve lojistik altyapısı hazırlanmış olan bu bölümlere alınan makinalar, geniş kapsamlı bir ürün yelpazesine olanak tanıyacak konfigürasyona sahiptir.

Sektörün gerek iç piyasada, gerekse uluslararası piyasada yaşadığı ağır rekabet koşulları, bizi ve tekstilci müşterilerimizi seçkin ve sürekli talep edilir mallar üretmeye zorlamaktadır. Üretim birimlerimiz bu ihtiyaca cevap verecek niteliktedir.